OBAVEŠTENJE O POVERLJIVOSTI: Informacije u ovom dokumentu i dodacima su poverljive i zaštićene zakonom. Namenjene su za korišćenje samo onima kojima je poruka upućena. Komunikacija putem Interneta nije sigurna, stoga Confluence Property Management doo Beograd. ne preuzima zakonsku odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno verodostojnost dokumenata sadržanih u njoj. Ukoliko niste navedeni kao primalac poruke, molimo Vas da nas odmah obavestite i potom obrišete ovaj dokument. Ne otkrivajte sadržaj ovog dokumenta drugim osobama i nemojte ga kopirati. Kršenje pravila o poverljivosti informacija se sankcioniše u skladu sa zakonom.

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information in this document and attachments is confidential and may also be legally privileged. It is intended only for the use of the person or entity to which it is addressed. Internet communications are not secure and therefore Confluence Property Management doo Beograd does not accept legal responsibility for the contents of this message i.e. for validity of documents contained. If you are not the intended recipient, please notify us immediately and then delete this document. Do not disclose the contents of this document to any other person, nor take any copies. Violation of this notice may be unlawful.